EGOITZA ELEKTRONIKOA

Elkargoaren zerbitzu desberdinetarako sarbide digitala.

BISATUAK-ERREGISTROAK

Bisatua eta erregistroarekiko argibideak eta beraien bideratze digitala.

ZIURTAGIRIAK

Eskaera eta ziurtagiri bilketa.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

Aholkularitza juridikoa elkarkideentzat.

EKONOMI LEKUA

Fakturazioa, txosten ekonomikoak.

 

ARETOAK GORDE

Bilera aretoa eta lan lekua gorde

LAN-AHOLKULARITZA

Elkarkideentzat lan aholkularitza.

ZIRKULARRAK

Elkargoko zirkularren historikoan sartu.

 

KUTXATILATEGI

Utzi eta hartu dokumentuak ordutegiz kanpo

AHOLKULARITZA FISKALA

Elkarkideentzat aholkularitza fiskala.

LAN ESKAINTZAK

Elkargoko lan eskaintza zerrenda.

 

 

OHIKO KONTSULTAK

Ohiko kontsulten erantzunak.

ENPRESEKIN HITZARMENAK

Elkarkideentzat onurak eskaintzen dituzten enpresak.

ELKARGOKO AGENDA

Elkargoko jardueren egutegia.

TWITTER COAATIENavarra

TWITTERen jarraitu!