ESPAINIAKO ARKITEKTURA TEKNIKOAREN KONTSEILU OROKORRA

Arkitekto Teknikoen talde profesionala, Batzorde Orokorraz ordezkatua, aktiboki parte hartzen du, estatu mailan zein nazioarteko mailan, eraikuntzarekin zerikusia daukaten ekintza anitzetan. Espainian, Batzorde Orokorra instituzio ezberdinen parte da; Asociación Española para la Calidad, Idazkaritza Eraikuntza Taldearena da; Asociación Española de Normalización y Certificación, gure sektorearekin harremana duten Batzorde Teknikoetan dauden adituekin; Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP); Asociación Científico Técnica de Hormigón Estructural (ACHE); Comités de Gobierno de las Marcas de Calidad Eduardo Torroja Instituoak koordinatuak (CIETAN, CIETSID, etab.); eta Hirigintza eta Obra Publikoen Ministerioaren INCE zigiluak. Eragile publikoekin batera egindako elkarlanaren Hitzarmenetatik sortutako Batzordeak, hala nola, Espainiako Real Academia, Higiene eta Seguritatearen Insitutuoa, Espainiako Unibertsitate ezberdinak, etab.
Nazioarteko mailan Arkitekto Teknikoen Taldea Consejo Internacional de la Edificación (CIB) -en hartzen du parte Batzorde Tekniko ezberdinen bitartez: Comité Europeo de Economistas de la Construcción (CEEC), 1988tik 1991ra Lehendakaritza izan duena; Consorcio Europeo para el Control de la Edificación (CEBC); Consejo Europeo de Profesionales de la Edificación (ECBP); Organización Internacional de Laboratorios de Ensayos de Materiales (RILEM) eta aipatutako erakunde ezberdinetan parte hartzeagatik garatutako ekintza ezberdin eta anitzak. Kontseilu Orokorra, gainera, duela gutxi martxan jarritako Eraikingintzako Kudeaketa Profesionalaren Nazioarteko Batzordearen sortzailea da.

www.arquitectura-tecnica.com